زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

عضو جامعه مشاوران رسمی سازمان امور مالیاتی کشور-معاون بازنشسته ارزش افزوده-کارشناس رسمی دادگستری -همکار مدرس دانشکده اقتصادی -جهاد دانشگاهی استان مرکزی -مدرس قانون مالیاتهای مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده -بیش از34سال سابقه خدمت درسازمان امور مالیاتی

برنامه ساعات پاسخگویی

نرخ پایه جهت مشاوره و انجام امور مرتبط با:
پیش ثبت نام کد اقتصادی 25 هزار تومان-
ثبت نام کد اقتصادی 20 هزار تومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی 100 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول 100 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه دوم 90 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه سوم 25 هزارتومان-مشاوره و ثبت اظهارنامه املاک 55 هزارتومان (به ازای هر ملک اجاری اضافی 8 هزار تومان)-مشاوره و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده 35 هزارتومان

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی