سوال مالیاتی

سلام.یک شخص حقیقی  تو سال ۹۶برای شهرداری پیمانکاری انجام داده.بعد از اتمام کار شهرداری برا صورت وضعیت

اوراق به پیمانکار میده که سر رسیدش ۹۷یا ۹۸هست.برا تکمیل اظهارنامه درآمدش رو باید چطور حساب کنم؟

 

پاسخ ...

شما درامدش رو طبق صورت وضعيت شناسايي كنيد، شناسايي درامد ارتباطي به سررسيد اوراق ندارد.